Skúšobný prijímačkový test zo SJL 2021/2022
 
 
Babinka je potôčik na našom sídlisku. Nenápadný, tichý, tichučký, s plytkými briežkami... Jej hlas zaniká v dennej haravare, v klaksónoch áut a kriku detí. Prepadáva sa, začína vysychať a pomaly sa v nej usádzajú žaby. Včera prišli buldozeristi a Babinku zasypali. O dva dni prišlo nákladné auto s novučičkým mostom.
„Čo ste sa zbláznili, načo nám je už teraz most?“
„Nechajme si ten most, veď je to vynikajúca preliezačka pre deti,“ povedal môj otec.
Otcov hlas bol sprevádzaný detským hurá.
Most bol jasnooranžový a krásny ako obrázok. Babinka nám ho darovala na pamiatku.
 
Mikuláš Kováč: Paneláci- dobrí vtáci

ÚLOHY:
 
1. Napíšte 2. stupeň prídavného mena tichý.
2. Vypíšte z textu prirovnanie.
3. Slovo potôčik je:
nárečové slovo
neutrálne slovo
zdrobnenina
4. Z druhej vety textu vypíšte vybrané slovo.
5. Podstatné meno žaba sa skloňuje podľa vzoru:
žena
ulica
hrdina
dievča
6. Prídavné meno jasnooranžový vzniklo:
spájaním
odvodzovaním
skracovaním
7. Otcov hlas bol sprevádzaný detským hurá. Vypíšte z vety prísudok.
8. Napíšte, akým slovným druhom je slovo hurá.
9. Nájdite v texte a vypíšte z neho skloňovací vzor prídavných mien.
10. Most, ktorý bol privezený na sídlisko, má slúžiť ako:
prechod cez potôčik
detská preliezačka
pomoc stavbárom
prechod k domom na sídlisku
{"name":"Skúšobný prijímačkový test zo SJL 2021\/2022     Babinka je potôčik na našom sídlisku. Nenápadný, tichý, tichučký, s plytkými briežkami... Jej hlas zaniká v dennej haravare, v klaksónoch áut a kriku detí. Prepadáva sa, začína vysychať a pomaly sa v nej us", "url":"https://www.quiz-maker.com/QJVDDL7Y9","txt":"ÚLOHY:   1. Napíšte 2. stupeň prídavného mena tichý., 2. Vypíšte z textu prirovnanie., 3. Slovo potôčik je:","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker