KVÍZ - význam slov

Čo znamená slovo adolescencia?
detstvo
dospelosť
tehotenstvo
dospievanie
Čo znamená slovo exaktný?
presný
zvláštny
kritický
hlúpy
Čo znamená slovo apriori?
v budúcnosti
vopred
presne
výnimočne
Čo znamená slovo filantrop?
kritik
ľudomil
vládca
klamár
Čo znamená slovo sofistikovaný?
múdry
merateľný
prepracovaný
základný
Čo znamená slovo patetický?
nadšený
sklamaný
márnotratný
nepredvídateľný
Čo znamená slovo dogma?
klamstvo
údajný čin, niečo, čoho pravdivosť je nejasná
tvrdenie, ktoré nepripúšťa pochybnosti
tajomstvo, príp. niečo, čo má ostať skryté
0
{"name":"KVÍZ - význam slov", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q09R7L37O","txt":"Čo znamená slovo adolescencia?, Čo znamená slovo exaktný?, Čo znamená slovo apriori?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker