ქვიზი — ტექ ტრივია, ნაწილი III 
 

რომელია პირველი საძიებო სისტემა, რომელიც ინტერნეტში გამომჩნდა? 
 
Google 
Archie
Explorer
Altavista
რომელი ვებ ბრაუზერი შეიქმნა 1990 წელს? 
 
Internet explorer
Mosaic 
Mozilla 
Nexus
რომელი კომპანიის მიერ არის შექმნილი MAC-ის ოპერაციული სისტემა? 
 
IBM 
Apple
Microsoft
Sumsung
რა ერქვა პირველ კომპიუტერულ ვირუსს?
 
Rabbit 
Creeper Virus
Bug
SCA Virus
პროგრამირების რომელი ენა გამოიყენება ექსკლუზიურად ხელოვნური ინტელექტისთვის? 
 
 
 
C
Java 
Prolog
Javascript
რისთვის გამოიყენება Firewall კომპიუტერში?
 
უსაფრთხოებისთვის
მონაცემთა გადაცემისთვის 
აუთენტიფიკაციისთვის 
მონიტორინგისთვის
ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ოპერაციული სისტემა? 
 
DOS 
Mac
Linux 
C
ჩამოთვლილთაგან რომელი არ გამოიყენება მონაცემთა მართვისთვის? 
 
MySQL 
Oracle
Sybase
COBOL
რამდენი ბაიტია 1024 ბიტი?
 
 
1 ბაიტი
128 ბაიტი
64 ბაიტი
32 ბაიტი
რა ფაილის გაფართოებაა .GIF? 
 
ფოტოს
ვიდეოს
აუდიოს
დოკუმენტის
0
{"name":"ქვიზი — ტექ ტრივია, ნაწილი III", "url":"https://www.quiz-maker.com/QK7TE2TBI","txt":"რომელია პირველი საძიებო სისტემა, რომელიც ინტერნეტში გამომჩნდა?, რომელი ვებ ბრაუზერი შეიქმნა 1990 წელს?, რომელი კომპანიის მიერ არის შექმნილი MAC-ის ოპერაციული სისტემა?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/91-4443119/future-search-box-ss-1920.jpg?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker