KVÍZ - ŠPZ podľa okresov

Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Brezno?
BR
BN
BE
BO
Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Detva?
DE
DT
DV
DA
Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Gelnica?
GE
GL
GA
GC
Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Kežmarok?
KE
KZ
KM
KK
Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Komárno?
KO
KM
KN
KR
Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Levice?
LE
LV
LC
LI
Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Michalovce?
MI
MC
ML
MA
Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Nové Zámky?
NO
NV
NY
NZ
Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Prievidza?
PR
PE
PD
PZ
Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Skalica?
SK
SA
SL
SI
Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Trebišov?
TR
TT
TV
TE
Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Žilina?
ZI
ZL
ZN
ZA
0
{"name":"KVÍZ - ŠPZ podľa okresov", "url":"https://www.quiz-maker.com/QKCHIF03B","txt":"Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Brezno?, Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Detva?, Ktorými písmenami sú označované autá patriace majiteľovi z okresu Gelnica?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker