MATEMATIKA - utrjevanje snovi

Ime in priimek:
Razred:
1. Na kateri sliki ni prikazana polovica?
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
2. Poimenuj dele celote Z BESEDAMI.
A:
B:
C:
D:
E:
3. Kateri od delov celote na prejšnji sliki je največji?
A
B
C
D
E
4. Kateri od delov celote na sliki je najmanjši?
A
B
C
D
E
5. Vpiši manjkajoče število.
a) 5 ∙ ____ = 15
b) 7 ∙ ____ = 35
c) 24 : ____ = 3
d) ____ ∙ 8 = 72
e) 45 : ___ = 5
f) 48 : 6 = ___
6. Katero število je napisano z besedo?
a) petsto šest
650
506
560
605
b) petsto šestdeset
650
506
560
605
c) osemsto devet
809
890
908
980
d) osemsto devetinosemdeset
890
889
898
880
7. Nadaljuj zaporedja števil tako, da vpišeš 4 števila. Med števila zapiši presledke in ne vejic.
a) 760, 770, 780, ____ _____ _____ _____
b) 893, 892, 891, ____ _____ _____ _____
c) 134, 234, 334, ____ _____ _____ _____
8. Števila zapiši s ŠTEVILKO.
a) 6S 2D 7E = ______
b) 1S 5E = _______
c) 1S 2D = _________
d) 3S = ____________
10. Poimenuj like in telesa na slikah.
a)
b)
c)
d)
11. Poglej sliko in v mislih likom nariši vse simetrale. Preštej število vseh simetral. Koliko jih je?
a) 8
b) 9
c) 10
d) 11
{"name":"MATEMATIKA - utrjevanje snovi", "url":"https://www.quiz-maker.com/QLYV38R","txt":"Ime in priimek:, Razred:, 1. Na kateri sliki ni prikazana polovica?","img":"https://cdn.poll-maker.com/52-1938175/5.jpg?sz=1200-00000000000959402915"}
Powered by: Quiz Maker