Kultúr Fröccs - Általános irodalmi kvíz 2. rész

Miről szól Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem című eposza?
az első világháborúról
Szigetvár ostromáról
egy fiktív parasztlázadásról
„Gyűlölök és szeretek” - Melyik ókori költő fogalmazza meg az érzelmek ilyen szintű ambivalenciáját?
Vergilius
Szapphó
Catullus
Hogy hívjuk a középkori német lovagi költészetet?
minnesanger
trubadúrköltészet
alba
Melyik NEM állandó eposzi kellék?
enumeráció
in medias res
figura etymologica
Mi a Kalevala?
a finnek nemzeti eposza
egy bibliafordítás
Walther von der Vogelweide verse
A legenda szerint 72 zsidó bölcs, isteni sugallatra, egymástól elzárva, szóról szóra, ugyanúgy fordították le görög nyelvre a héber Bibliát. Mi ennek a fordításnak a neve?
Septuaginta
Tárgum
Pesitta
Melyik NEM Horatiusi alapelv?
Sapere aude! / Merj gondolkodni!
Aurea mediocritas / Arany középút
Ars longa, vita brevis / A művészet hosszú, az élet rövid
Kinek a műve az Aeneis?
Villon
Vergilus
Homérosz
Minek az istene Héphaisztosz a görög mitológiában?
tűz, kovácsmesterség
háború, vadászat
föld, termékenység
Melyik mondakört dolgozza fel az Íliász című eposz?
thébai
trójai
athéni
0
{"name":"Kultúr Fröccs - Általános irodalmi kvíz 2. rész", "url":"https://www.quiz-maker.com/QOYL485","txt":"Miről szól Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem című eposza?, „Gyűlölök és szeretek” - Melyik ókori költő fogalmazza meg az érzelmek ilyen szintű ambivalenciáját?, Hogy hívjuk a középkori német lovagi költészetet?","img":"https://cdn.poll-maker.com/US/52-1931081/photo-1512847930783-39fdc971594b.jpg?sz=1200-00000000001000005300"}
Powered by: Quiz Maker