Števila do 1000

Ime in priimek:
Zapiši s številko: 3S 4D 2E =
Zapiši s številko: 5S 2D =
Zapiši s številko: 6S 9E =
Zapiši z desetiškimi enotami: 637 =
Zapiši z desetiškimi enotami: 502 =
Katero od spodnjih števil je največje?
325
810
599
306
Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim: 758, 599, 578, 785, 959. Med števili naredi presledke in ne vejic.
Nadaljuj zaporedje. Dopiši še 4 števila: 370, 470, 570, ___, ___, ___, ___. Med števili naredi presledke in ne vejic.
Nadaljuj zaporedje. Dopiši še 4 števila: 374, 373, 372, ___, ___, ___, ___. Med števili naredi presledke in ne vejic.
Izračunaj: 530 + 200 =
Izračunaj: 780 - 30 =
Izračunaj: 236 + 120 =
Izračunaj: 895 - 302 =
{"name":"Števila do 1000", "url":"https://www.quiz-maker.com/QRHRM85","txt":"Ime in priimek:, Zapiši s številko: 3S 4D 2E =, Zapiši s številko: 5S 2D =","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker