Κουίζ ορθογραφίας

Ποιο είναι το σωστό;
αμείλικτος
αμήλικτος
αμείληκτος
Ποιο είναι το σωστό;
ψήγμα
ψίγμα
ψείγμα
Ποιο είναι το σωστό;
μειλήχιος
μειλίχιος
μηλείχιος
Ποιο είναι το σωστό;
φενάκι
φαινάκη
φενάκη
Ποιο είναι το σωστό;
φυλοροώ
φυλλοροώ
φυλλορροώ
Ποιο είναι το σωστό;
παρεισφρέω
παρεισφρύω
παρεισφρείω
Ποιο είναι το σωστό;
κατειφής
κατηφής
κατιφής
Ποιο είναι το σωστό;
θεμητός
θεμιτός
θεμειτός
Ποιο είναι το σωστό;
κωλησιεργία
κωλλυσιεργία
κωλυσιεργία
Ποιο είναι το σωστό;
μεμψημοιρώ
μεμψιμοιρώ
μεμψιμειρώ
0
{"name":"Κουίζ ορθογραφίας", "url":"https://www.quiz-maker.com/QS7G9LNRR","txt":"Ποιο είναι το σωστό;, Ποιο είναι το σωστό;, Ποιο είναι το σωστό;","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker