Osmi kviz o hrvatskom jeziku

U kojoj od sljedećih rečenica prepoznajete pleonazam?
Pjevao je sve tiše.
Sišla sam dolje vidjeti što se događa.
Ostavila je mobitel u autu pa se nije mogla javiti.
Oudi usrid luche nasa mlada plafca
usduigla ie iidra voglna, smina i noua.
 
Navedeni Ujevićevi stihovi karakteristični su po:
sadržajnim ili značenjskim arhaizmima
grafijskim i ortografskim arhaizmima
izraznim arhaizmima
Koja je rečenica napisana u skladu s pravopisnim načelima?
Primjetila je ozljedu.
Ozlijedila se primjetivši ga.
Počeo je primjećivati ozljede.
Prepoznajte tjesnačnike (frikative):
c, č, ć, dž, đ
p, b, d, t, g, k
s, š, z, ž, f, h
Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisaňa tiskana je:
1815. godine
1830. godine
1831. godine
U kojem su primjeru obje riječi napisane ispravno?
primjena – primijeniti
smijena – smijeniti
smjena – smjeniti
Pronađite ispravno napisanu rečenicu.
Njegovo putovanje počelo je prelaskom Atlantskog oceana i izletom u Sjedinjene američke države, a nakon toga slijedi ekspedicija na Sjeverni pol.
Njegovo putovanje počelo je prelaskom Atlantskog oceana i izletom u Sjedinjene Američke Države, a nakon toga slijedi ekspedicija na Sjeverni pol.
Njegovo putovanje počelo je prelaskom Atlantskog oceana i izletom u Sjedinjene američke države, a nakon toga slijedi ekspedicija na Sjeverni Pol.
Koja je riječ u sljedećoj rečenici objekt?
Našu tvrđavu sagradiše ruke vojske upornoga generala.
tvrđavu
ruke
vojske
Koja je od sljedećih zavisnosloženih rečenica objektna rečenica?
Još se nije rodio tko bi svijetu ugodio.
Ona je da ljepša ne može biti.
Ne znam kamo je Marija otišla.
Do koje je glasovne promjene (ili više njih) došlo u riječi hrašće (hrast, zbirna imenica)?
jotacija, jednačenje po mjestu tvorbe
jednačenje po mjestu tvorbe
jotacija, jednačenje po zvučnosti
0
{"name":"Osmi kviz o hrvatskom jeziku", "url":"https://www.quiz-maker.com/QSCTT1P9","txt":"U kojoj od sljedećih rečenica prepoznajete pleonazam?, Oudi usrid luche nasa mlada plafca usduigla ie iidra voglna, smina i noua.   Navedeni Ujevićevi stihovi karakteristični su po:, Koja je rečenica napisana u skladu s pravopisnim načelima?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker