ჯეირანი
Წეროები
Დენდენდური
Აინები მაინები, ჭიქები და საინები, ნემსები მახათები და მერე როგრც არის რა
Ყველა
Ყველა ვაბშეეე
Მარტო EX ები
Რამდენიც შეგროვდებოდა, დემოკრატიაა გენაცვალე
Ქურდი ზონაში
Წრეში ბურთი, ოღონდ ტყვიებით
Ამის პატრონმა რა ქნას
პაროლობანა
Რეზინობანა
Კლასობანა
Დაჭერობანა
დამალობანა
Ჯოკერი
Ფურთი
Ღორობანა
Სეკა
Მონაწილეობა უკვე საჩუქარი არ არის?
Dolla, Dolla bill y'all
Ყველის შესანახი კონტეინერი
Სიცოცხლე
{"name":"", "url":"https://www.quiz-maker.com/QTQDDSUV8","txt":"","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/70-3118330/2.jpg?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker