Viktorina „Ant krašto marės, Palangos miestelėj“ (1 dalis)
 

Kas yra šių eilučių autorius? „Ant krašto marės, Palangos miestelėj, Kurį išplėšė mūsų neprieteliai, Yr didis kalnas, Biruta vadintas, Žalioms pušelėms viršuj apsvadintas.“
Maironis
Dionizas Poška
Silvestras Valiūnas
Antanas Baranauskas
Kas sukūrė skulptūrą „Eglė žalčių karalienė“?
Robertas Antinis (jaunesnysis)
Nijolė Gaigalaitė
Robertas Antinis (vyresnysis)
Romualdas Kvintas
Kas pirmasis užrašė legendą apie Jūratę ir Kastytį?
Silvestras Valiūnas
Adomas Liudvikas Jucevičius
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Maironis
Atsiminimų knygoje „Žingsneliai ir žingsniai“ pedagogė rašo apie savo vaikystę Palangoje XX a. pradžioje. Kas šios knygos autorė?
Teofilė Vainoraitė
Salomėja Nėris
Ieva Simonaitytė
Aleksandra Šilgalytė
Ši moteris yra reali istorinė asmenybė, tačiau daugiau apie ją žinome iš sukurtų legendų, baladės. Kas ji?
Birutė
Eglė
Brukšva
Neringa
Kas 1824 metais nusipirko Palangą?
grafai Feliksas ir Antanina Tiškevičiai
grafas Mykolas Tiškevičius
grafas Juozapas Tiškevičius
kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis
Koks Palangos bažnyčios bokšto aukštis?
30 m
50 m
40 m
60 m
Kada įvyko naujosios Palangos koncertų salės atidarymas?
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.
Kas projektavo Palangos grafų Tiškevičių parką?
Karlas Eduardas Strandmanas
Eduardas Fransua Andrė
Janas Davidas Zocheris
Robertas Antinis (vyresnysis)
Koks žymus lietuvių poetas XX amžiaus pirmoje pusėje dažnai lankydavosi Palangos grafų Tiškevičių rūmuose?
Jonas Mačiulis-Maironis
Vincas Krėvė-Mickevičius
Vytautas Mačernis
Antanas Baranauskas
{"name":"Viktorina „Ant krašto marės, Palangos miestelėj“ (1 dalis)", "url":"https://www.quiz-maker.com/QTQWD64X8","txt":"Kas yra šių eilučių autorius? „Ant krašto marės, Palangos miestelėj, Kurį išplėšė mūsų neprieteliai, Yr didis kalnas, Biruta vadintas, Žalioms pušelėms viršuj apsvadintas.“, Kas sukūrė skulptūrą „Eglė žalčių karalienė“?, Kas pirmasis užrašė legendą apie Jūratę ir Kastytį?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker