Universiteit van Vlaanderen Quarantaine Quiz // #23 (24/04/2020)

Wat is antropometrie?
Het vaststellen van afmetingen en verhoudingen van het menselijk lichaam
Het meten van gewervelde dieren
Een tak in de archeologie die zich bezig houdt met aapachtigen en evolutie
De studie van de verhouding tussen de leeftijden in een regio
The theory of deliberate practice stelt dat je een bepaald aantal uur aan training moet spenderen om uit te blinken in een bepaalde sport. Hoeveel uur?
5.000
10.000
12.000
20.000
Wat wordt bedoeld met de organoleptische kwaliteit?
Een kwaliteitslabel van een orgel
Hoe goed je organen werken
De degradatiegraad van je cellen
Een beoordeling op basis van de zintuigen
David Deutsch is een natuurkundige die o.a. de mogelijkheid om terug in de tijd te reizen onderzoekt. Wat gebeurt er volgens hem wanneer je terug in de tijd reist?
Je atomen en moleculen splitsen totdat er niets meer van je overblijft.
Je hersenen smelten
Door naar het verleden te reizen beïnvloed je je eigen toekomst
Je reist niet naar je eigen verleden, maar naar je verleden in een parallel universum.
Wat bedoelen wetenschappers wanneer ze het over 'delay discounting' hebben?
Hoe verder iets in de tijd zich van ons bevindt, hoe minder waardevol we het vinden.
Hoe trager een proces gaat, hoe minder geduld we ervoor kunnen opbrengen.
Hoe langer men wacht en geduld opbrengt voor iets, hoe beter zich men over zichzelf voelt.
Het fenomeen waarbij mensen als ze moeten wachten en verveeld zijn, iets in hun omgeving beginnen tellen, bv. straatstenen, blauwe auto's...
Wat maakt het boek "Hooglied", uit de Bijbel, zo bijzonder?
Het staat ook identiek in de Koran en de Thora.
Het staat volledig op muziek.
Het bestaat maar uit 1 zin.
Het gaat over het vrouwelijk genot tijdens het liefdesspel.
Een koraal is een...
vorm van kalkafzetting op stenen in de oceaan
schimmel op stenen in de oceaan
plant die groeit op stenen in de oceaan
dier dat vastzit op stenen in de oceaan
Uit onderzoek naar het gedrag van vissen blijkt...
dat goudvissen gezichten van mensen maandenlang kunnen onthouden.
dat de snoek zijn eten kookt, door zijn prooi enkele uren in een zonnig deel van het water te laten garen.
dat sardientjes en krabben soms wat achter elkaar aan zwemmen, gewoon als spelletje.
dat vader-zalmen hun jongen soms een klap geven met hun vin als ze niet doen wat ze moeten doen.
Wat is epigenetica?
Het feit dat nieuw leven genen van moeder én vader meekrijgt.
Het idee dat een god alle leven heeft gemaakt en er geen evolutie is.
Het onderzoek naar genen die in de loop van een leven veranderen zonder dat het DNA verandert.
De term "epigenetica" bestaat niet.
Dichtbij een vulkaan wonen kan vele voordelen hebben. Welk van volgende opties is echter geen goede reden?
Vruchtbare grond
Toerisme
Geothermische energie
Goede luchtkwaliteit
0
{"name":"Universiteit van Vlaanderen Quarantaine Quiz \/\/ #23 (24\/04\/2020)", "url":"https://www.quiz-maker.com/QXCHOG6","txt":"Wat is antropometrie?, The theory of deliberate practice stelt dat je een bepaald aantal uur aan training moet spenderen om uit te blinken in een bepaalde sport. Hoeveel uur?, Wat wordt bedoeld met de organoleptische kwaliteit?","img":"https://cdn.poll-maker.com/US/39-1289128/photo-1529651795107-e5a141e34843.jpg?sz=1200-00000020611000005300"}
Powered by: Quiz Maker