Poznáte Záhorské múzeum?

V ktorom roku vzniklo Záhorské múzeum?
1905
1904
1903
1906
Kto je zakladateľom Záhorského múzea?
Dušan Jurkovič
Ľudovít Okánik
Pavel Blaho
Daniel Gabriel Lichard
Kto je architektom budovy, kde sídli Stála expozícia Záhorského múzea?
M. M. Harminc
Joža Úprka
Dušan Jurkovič
Ján Blaha
Ako sa volá najstaršia časť stálej expozície?
Vstupná sála
Blahovská izba
Zbierka fajansy
Salón sestier Jurkovičových
Čo bolo základom expozície?
súkromná národopisná zbierka MUDr. P. Blaha
tlače miestnej škarniclovskej tlačiarne
prírodovedné a historické exponáty
neslúžiace sakrálne predmety z miestnych kostolov
Ktorá z vysunutých expozícii Záhorského múzea sa nachádza na fotke?
Rodný dom Jána Hollého
Habánsky dom
Pamätná izba J. M. Hurbana
Múzeum v Kopčanoch
Čo nepatrí medzi vysunuté expozície Záhorského múzea?
Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča v Sobotišti
Rodný dom Jána Hollého
Rotunda sv. Juraja
Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Ako sa volá časopis, ktorý múzeum vydáva šesťkrát do roka?
Z akých jednotlivých oddelení pozostáva zbierkový fond múzea?
fondy archeológie, histórie, etnológie, dejín hudobnej kultúry a numizmatiky
fondy archeológie, histórie, etnológie a numizmatiky
fondy archeológie, histórie, etnológie a dejín hudobnej kultúry
fondy archeológie, histórie, etnológie, literárnej histórie a numizmatiky
Koľké výročie vzniku oslavuje múzeum tento rok?
0
{"name":"Poznáte Záhorské múzeum?", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q432XBNXC","txt":"V ktorom roku vzniklo Záhorské múzeum?, Kto je zakladateľom Záhorského múzea?, Kto je architektom budovy, kde sídli Stála expozícia Záhorského múzea?","img":"https://cdn.poll-maker.com/59-2410483/muzeum-v-kopcanoch-exterier-foto-robert-sviba.jpg?sz=1200-00000011671000005300"}
Powered by: Quiz Maker