Θεματική Ενότητα 6 Αυτοαξιολόγηση

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ε. Ε. και των συμμετεχόντων κρατών στην πολιτική προστασία με σκοπό την βελτίωση της πρόληψης, ετοιμότητας και ανταπόκρισης στις καταστροφές.
Σωστό
Λάθος
Ο Μηχανισμός ενεργοποιείται μόνο για 2 τύπους καταστροφών, τις δασικές πυρκαγιές και τους σεισμούς.
Σωστό
Λάθος
Εκτός των κρατών μελών της Ε.Ε., υπάρχουν επί του παρόντος 6 επιπλέον συμμετέχοντα μέλη στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία.
Σωστό
Λάθος
Ο Μηχανισμός έχει σκοπό να προστατεύει μόνο τους πολίτες της Ε.Ε και δεν διευρύνει την αλληλεγγύη πέρα από την Ευρώπη.
Σωστό
Λάθος
Όταν μια φυσική ή ανθρωπογενής καταστροφή πλήττει μια χώρα, αυτή ζητά βοήθεια από τον Μηχανισμό μέσω της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Πολιτικής Προστασίας. Μόλις η χώρα δεχθεί την βοήθεια, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιείται και η βοήθεια παρέχεται.
Σωστό
Λάθος
Μεταξύ 2007 και 2020, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε πολλές φορές σε διάφορες έκτακτες ανάγκες και ανταποκρίθηκε σε διαφορετικά αιτήματα για βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών στην Πορτογαλία το 2017.
Σωστό
Λάθος
Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (ERCC) χαρτογραφεί έκτακτες ανάγκες για δασικές πυρκαγιές και παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση, αν και όταν ζητηθεί, για επιλεγμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές οπουδήποτε στον κόσμο.
Σωστό
Λάθος
Η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Ελλάδα και η Κροατία είναι οι πιο επιρρεπείς σε φωτιές χώρες αλλά πρόσφατα γεγονότα έδειξαν ότι και οι Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι άτρωτες.
Σωστό
Λάθος
Το RescEU καθιερώνει ένα νέο Ευρωπαϊκό αποθεματικό πόρων που μπορεί να ανταποκριθεί σε έκτακτες ανάγκες στον τομέα υγείας και σε χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά ατυχήματα.
Σωστό
Λάθος
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) παρέχει επισκόπηση των δεδομένων που συλλέγονται από τις Ευρωπαϊκές χώρες μέσω των εθνικών προγραμμάτων για τις δασικές πυρκαγιές και υποστηρίζει το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC) παρακολουθώντας τους κινδύνους δασικών πυρκαγιών και εκτάκτων αναγκών σε όλη την Ευρώπη.
Σωστό
Λάθος
{"name":"Θεματική Ενότητα 6 Αυτοαξιολόγηση", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q8S29TJY3","txt":"Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ε. Ε. και των συμμετεχόντων κρατών στην πολιτική προστασία με σκοπό την βελτίωση της πρόληψης, ετοιμότητας και ανταπόκρισης στις καταστροφές., Ο Μηχανισμός ενεργοποιείται μόνο για 2 τύπους καταστροφών, τις δασικές πυρκαγιές και τους σεισμούς., Εκτός των κρατών μελών της Ε.Ε., υπάρχουν επί του παρόντος 6 επιπλέον συμμετέχοντα μέλη στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία.","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker