Ενότητα 2 Αυτό-αξιολόγηση

Υπάρχουν τρία στοιχεία σε ένα προγράμμα πρόληψης πυρκαγιάς:
Μηχανική
Τέχνη
Εκπαίδευση
Επιβολή
Εάν οι άνθρωποι καπνίζουν και καίνε τα μπάζα, αυτό δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δασική πυρκαγιά.
Αληθής
Ψευδής
Για τη διενέργεια επιθεώρησης πυροπροστασίας, είναι απαραίτητο να
γνωρίζετε τους κανονισμούς πυρκαγιάς που ισχύουν στην περιοχή σας.
χρησιμοποιήσετε βαρέλια καύσης
Η υγρή γραμμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση πυρκαγιάς
Αληθής
Ψευδής
Τα είδη αντιπυρικής ζώνης είναι (Επιλέξτε όλες τις πιθανές απαντήσεις):
Κλειστή γραμμή
Υγρή γραμμή
Προκαταρκτική γραμμή
Επικεφαλίδα
Για καύση μιας λωρίδας
Μην χρησιμοποιείτε ομάδες πυροδότησης εάν πρέπει να διευρύνετε την αντιπυρική ζώνη γρήγορα
Δεν πρέπει να συντονίζετε τις επιχειρήσεις καύσης
Αγκυρώστε τις επιχειρήσεις καύσης
Οι αρχικές στρατηγικές επίθεσης είναι
Έμμεση επίθεση
Ταυτόχρονη επίθεση
Οι πυροσβέστες δεν μπορούν να κάνουν πίσω και να απομακρυνθούν από τον καπνό και να χτυπήσουν.
Αληθής
Ψευδής
Όταν χρησιμοποιείτε έμμεση επίθεση, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το έδαφος και τα φυσικά εμπόδια
Αληθής
Ψευδής
Ποια απάντηση είναι λανθασμένη; Στις κυριότερες επιχειρήσεις πυρκαγιάς:
Φέρτε μαζί σας προσωπικά εργαλεία που περιλαμβάνουν αρκετά καθαρά ρούχα.
Μην ξεχνάτε ρούχα για κρύο καιρό.
Ο έλεγχος δεν είναι κρίσιμος για την ομαλή λειτουργία
Ο κύριος σκοπός του χρόνου εκτός βάρδιας είναι η ξεκούραση
Η πρώτη βάρδια είναι πάντα η μεγαλύτερη
{"name":"Ενότητα 2 Αυτό-αξιολόγηση", "url":"https://www.quiz-maker.com/QG26VFZCL","txt":"Υπάρχουν τρία στοιχεία σε ένα προγράμμα πρόληψης πυρκαγιάς:, Εάν οι άνθρωποι καπνίζουν και καίνε τα μπάζα, αυτό δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δασική πυρκαγιά., Για τη διενέργεια επιθεώρησης πυροπροστασίας, είναι απαραίτητο να","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker