Θεματική Ενότητα 4

Το φωνητικό αλφάβητο ICAO είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο φωνητικό αλφάβητο στις ραδιοεπικοινωνίες.
Σωστό
Λάθος
Για να διαβιβάσεις ένα μήνυμα πρέπει:
να επιλέξεις τη συχνότητα, να ακούς τους άλλους ομιλητές, να πιέσεις τον διακόπτη PTT & να περιμένεις 1 δευτερόλεπτο και να μεταδώσεις το μήνυμα
να επιλέξεις τη συχνότητα και να μιλήσεις
Η φωνητική διαδικασία είναι ένα σύνολο κανόνων σχεδιασμένων για να παρέχουν ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ όταν μιλάτε στον ασύρματο.
Σωστό
Λάθος
Στην άμεση προσβολή:
Οι πυροσβέστες αποφεύγουν την περίμετρο της πυρκαγιάς
Οι πυροσβέστες επιχειρούν στην περίμετρο της πυρκαγιάς ή πολύ κοντά σε αυτήν
Οι πυροσβέστες επιχειρούν κατευθείαν επάνω στα σπίτια που βρίσκονται κοντά στην περίμετρο της πυρκαγιάς
Η έμμεση προσβολή είναι λιγότερο αποτελεσματική μέθοδος για να σβηστεί η φωτιά:
Σωστό
Λάθος
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί φωτιά για να διαχειριστείς ή να σβήσεις μια πυρκαγιά:
Σωστό
Λάθος
Μία από τις πρώτες ενέργειες κατά τη διάρκεια δασικών πυρκαγιών είναι να διασφαλίσεις ότι βρίσκεσαι σε ένα ασφαλές σενάριο και να εξασφαλίσεις την ασφάλεια της ομάδας σου.
Σωστό
Λάθος
Διάφορα πρωτόκολλα ασφαλείας χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες για να περιορίσουν τις καταστροφές και να κρατήσουν ασφαλείς τις δυνάμεις πυρόσβεσης και τους πολίτες. Ένας αριθμός κρατών εφαρμόζουν επί του παρόντος το πρωτόκολλο ασφαλείας LACES.
Σωστό
Λάθος
Ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα μοντέλα στον συντονισμό σεναρίων καταστροφής είναι το Σύστημα Διοίκησης Περιστατικού (“I C S-Incident Command System”)
Σωστό
Λάθος
Το ICS είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και πολυχρησιμοποιημένα μοντέλα συντονισμού και έχει υιοθετηθεί σε κάθε χώρα.
Σωστό
Λάθος
{"name":"Θεματική Ενότητα 4", "url":"https://www.quiz-maker.com/QKQT5FPNT","txt":"Το φωνητικό αλφάβητο ICAO είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο φωνητικό αλφάβητο στις ραδιοεπικοινωνίες., Για να διαβιβάσεις ένα μήνυμα πρέπει:, Η φωνητική διαδικασία είναι ένα σύνολο κανόνων σχεδιασμένων για να παρέχουν ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ όταν μιλάτε στον ασύρματο.","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker