DM: Provjerite svoje poznavanje hrvatskog jezika

Koja je riječ pravopisno točna?
trgovaćki
sendvić
oćajnički
plaćenički
Koja je riječ pravopisno točna?
isčupati
iščupati
izčupati
ižčupati
U kojem su primjeru obje riječi pravopisno točne?
smijena - smijeniti
smjena - smjeniti
primjena - primjeniti
primjena - primijeniti
Koja je rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju velikog i malog početnog slova?
Karlo Veliki osvojio je Zapadno Rimsko Carstvo.
Svakog petka nalazili su se u Ulici Svetog Filipa.
Australska je veleposlanica obišla Hrvatski Sabor.
Ove se godine Dan Državnosti obilježava u svibnju.
Koja je rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju velikog i malog početnog slova?
Ove godine u Hrvatskom Primorju neće biti turista.
Schiller je Razbojnike napisao u Romantizmu.
Znaš li za koliko možemo stići u Sveti Petar u šumi?
Pravni fakultet dijeli zgradu s Rektoratom Sveučilišta u Zagrebu.
Koje su glasovne promjene provedene u riječi hrašće?
jednačenje po mjestu tvorbe i jotacija
palatalizacija i jotacija
jednačenje po zvučnosti i palatalizacija
jednačenje po mjestu tvorbe i sibilarizacija
Koji je točan oblik glagolskog priloga glagola plakati?
plakavši
plačući
plakajući
plaćuči
Koja je rečenica zavisnosložena namjerna rečenica?
Zna se da se za ljubav vrijedi boriti.
Voljeli su ga jer je bio iskren.
Došao je samo zbog ljubavi.
Borio se da otkrije dokaze.
U kojoj se riječi pojavljuje nepostojano a?
fratar
ratar
zidar
urar
Koja je glasovna promjena provedena u paru riječi težak - teška?
jednačenje po mjestu tvorbe
jednačenje po zvučnosti
palatalizacija
jotacija
0
{"name":"DM: Provjerite svoje poznavanje hrvatskog jezika", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q8WBNWP","txt":"Koja je riječ pravopisno točna?, Koja je riječ pravopisno točna?, U kojem su primjeru obje riječi pravopisno točne?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker