Ususret državnoj maturi: Glasovne promjene

Koja se glasovna promjena događa u svim skupinama riječi: momak – momka; sav – sva; rijedak – rijetka?
nepostojano a
ispadanje (gubljenje) suglasnika
nema glasovnih promjena
Do koje je glasovne promjene (ili više njih) došlo u riječi hrašće (hrast, zbirna imenica)?
jotacija, jednačenje po mjestu tvorbe
jednačenje po mjestu tvorbe
jotacija, jednačenje po zvučnosti
U kojem su odgovoru navedeni svi bezvučni glasovi hrvatskoga jezika?
b, d, g, z, ž, đ, dž
p, t, k, s, š, č, ć, f, c, h
p, t, k, s, š, č, ć
Koja se glasovna promjena dogodila u riječi ishlapiti?
jednačenje po zvučnosti
ispadanje (gubljenje) suglasnika
nema glasovne promjene
Koje su se glasovne promjene dogodile u glagolu išarati?
jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mjestu tvorbe
jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mjestu tvorbe, ispadanje (gubljenje) suglasnika
jednačenje po mjestu tvorbe, ispadanje (gubljenje) suglasnika
Odaberi nominativ koji nije napisan u skladu s pravilima hrvatskoga standardnog jezika.
ronioc
mislilac
seoce
Koja se promjena događa u nominativu množine imenice oblik?
jednačenje po zvučnosti
sibilarizacija
nema promjene
Do koje je glasovne promjene (ili više njih) došlo u riječi lišče (lisac, V jd.)?
palatalizacija
jednačenje po mjestu tvorbe, palatalizacija
jednačenje po zvučnosti, palatalizacija
Kako glasi deminutiv riječi svezak?
svežčić
svešćić
sveščić
Koja se glasovna promjena događa u trećem licu jednine aorista glagola reći?
palatalizacija
jotacija
jednačenje po zvučnosti
Koje su se glasovne promjene dogodile u glagolu išćuškati?
jednačenje po zvučnosti, palatalizacija
palatalizacija, jednačenje po mjestu tvorbe
jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mjestu tvorbe
U kojem se primjeru može uočiti epenteza?
grožđe
gluplji
tanje
Koja se glasovna promjena događa u riječi trbuščić?
sibilarizacija
palatalizacija
disimilacija
Koja se glasovna promjena dogodila u riječi ruski?
sibilarizacija
ispadanje (gubljenje) suglasnika
nema glasovne promjene
Koje su se glasovne promjene dogodile u glagolskom pridjevu trpnom glagola zamastiti?
jotacija, jednačenje po zvučnosti
jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mjestu tvorbe
jotacija, jednačenje po mjestu tvorbe
0
{"name":"Ususret državnoj maturi: Glasovne promjene", "url":"https://www.quiz-maker.com/QB8BQ85","txt":"Koja se glasovna promjena događa u svim skupinama riječi: momak – momka; sav – sva; rijedak – rijetka?, Do koje je glasovne promjene (ili više njih) došlo u riječi hrašće (hrast, zbirna imenica)?, U kojem su odgovoru navedeni svi bezvučni glasovi hrvatskoga jezika?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker