Modül 5 Kendini Sına

Ateş ve alev ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?
Ateş kimyasal bir reaksiyondur.
Yakıt veya başka bir malzeme oksijenle hızla reaksiyona girdiğinde yanma meydana gelir.
Yanma reaksiyonunda tutuşma noktası sırasında bir alev üretilir.
Alevler karbondioksit ve su buharından oluşmaz.
“………” yanan gazın verdiği ışıktır. Üç temel bileşen; yakıt, oksijen ve ısı olduğu sürece, görülebilir.
Gaz
Alev
Isı
Duman
Orman Yangını ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?
Orman yangınları, Avrupa'daki orman ve ormanlık alanlar için en önemli tehdittir.
Orman yangınları, antropolojik veya doğal nedenlerle meydana gelir.
Yıldırım düşmesi, yangının en nadir doğal nedenidir.
Orman yangını, doğal yakıtları tüketen, kapanmayan ve serbestçe yayılan bir yanma olarak tanımlanabilir.
Aşağıdaki öğelerden hangisi Avrupa Yangın Veritabanı Yangın Nedeni sınıflandırmasına aittir?
Doğal nedenler
Kaza
İhmal
Yukarıdakilerin hepsi
“…………….” sebebiyle ortaya çıkan orman yangınları çoğu Avrupa ülkesinde yangın ateşlemelerinin ana nedenidir.
İhmal
Bilinmeyen nedenler
Doğal olaylar,
Kaza
“Kâr amacıyla yangın çıkarmak, bazı AB ülkelerinde, esas olarak mera açmak, tarım sahası oluşturmak veya avlanmakla ilgili en önemli motivasyondur.”
DOĞRU
YANLIŞ
Orman yangınlarını söndürmek uzmanlık, taktik ve strateji gerektiren bir iştir.
DOĞRU
YANLIŞ
Söndürme işlerinde kısa sürede başarılı olabilmek ve verimli çalışabilmek için araç ve gereçler önemli değildir.
DOĞRU
YANLIŞ
Gelişen teknoloji, bilgisayarlar ve uygun ekipmanlar yardımıyla yangını önceden tahmin etmek mümkündür.
DOĞRU
YANLIŞ
Bir orman yangını yönetim planı geliştirmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Haritalar
Çevresel faktörler
Logistik Destek
Hepsi
{"name":"Modül 5 Kendini Sına", "url":"https://www.quiz-maker.com/QWGIVX6YK","txt":"Ateş ve alev ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?, “………” yanan gazın verdiği ışıktır. Üç temel bileşen; yakıt, oksijen ve ısı olduğu sürece, görülebilir., Orman Yangını ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker