E-pakalpojumu un e-paraksta izmantošana uzņēmējdarbībā

eslogo
 

E-pakalpojumu un e-paraksta izmantošana uzņēmējdarbībā

Tests ir izstrādāts ES projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”
(Nr.1.2.2.3/16/I/002) ietvaros 


Testā ir iekļauti 10 jautājumi. Pēc testa aizpildes Jums būs iespēja redzēt pareizās/nepareizās atbildes un Jūsu zināšanu novērtējuma atzīmi. Testa aizpilde Jums aizņems aptuveni 10 minūtes. Ja vēlēsieties apmeklēt kursus par šo tēmu, testa noslēgumā norādiet savu kontaktinformāciju.
Lai veicas testa izpildē!

eslogo
 

E-pakalpojumu un e-paraksta izmantošana uzņēmējdarbībā

Tests ir izstrādāts ES projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”
(Nr.1.2.2.3/16/I/002) ietvaros 


Testā ir iekļauti 10 jautājumi. Pēc testa aizpildes Jums būs iespēja redzēt pareizās/nepareizās atbildes un Jūsu zināšanu novērtējuma atzīmi. Testa aizpilde Jums aizņems aptuveni 10 minūtes. Ja vēlēsieties apmeklēt kursus par šo tēmu, testa noslēgumā norādiet savu kontaktinformāciju.
Lai veicas testa izpildē!

Vecums*
jaunāks par 16
55-64
16-24
65 un vairāk
25-54
Dzimums*
sieviete
vīrietis
Nodarbošanās*
students/skolēns
bezdarbnieks
strādājošs
pašnodarbināts
uzņēmējs
pensionēts
Cits
Lūdzu norādiet:
Kam paredzēta vietne mana.latvija.lv
Tikai valsts iestāžu darbiniekiem
Skolēniem, studentiem un mācībspēkiem
Jebkuram iedzīvotājam
Tikai reģistrētiem lietotājiem
Kurš no apgalvojumiem par darbu portālā Latvija.lv ir patiess?
Portālā Latvija.lv ir iespējams darboties tikai tiem, kam ir eID karte
Portālā Latvija.lv pieejami valsts un pašvaldības iestāžu e-pakalpojumi
Portālā Latvija.lv var izpildīt visus Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu e-pakalpojumus
Portālā Latvija.lv visi e-pakalpojumi ir pieejami bez maksas
Kas no minētajiem ir sensitīvi personas dati?
Politiskā pārliecība
Etniskā izcelsme
Veselības stāvoklis
Visi iepriekšminētie

Kur primāri jāvēršas, ja, ir radušās aizdomas, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi?

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā
Datu valsts inspekcijā
CERT.lv

Kādos gadījumos personas datu apstrāde ir atļauta?

Ja personas datus nepieciešams izmantot publicēšanai laikrakstos
Ja tas nepieciešams uzņēmuma apmeklējuma statistikas veikšanai
Ja ir tiesisks pamats
Ja veikals vēlas izmantot personas e-pastu, lai informētu par atlaidēm un īpašajiem piedāvājumiem
Kas nepieciešams, lai elektroniski parakstītu dokumentu ar eID karti?
eID karte un kartes lasītājs, programmatūra eParakstītājs
eID karte, īpaša drošā paraksta karte un speciāla viedierīce informācijas nolasīšanai
eID karte un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē izsniegti PIN kodi
eID karte, kartes lasītājs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē izsniegti PIN kodi, programmatūra eParakstītājs
Kādus personas identifikācijas līdzekļus nepieciešams izmantot, lai varētu lietot e-risinājumus?
iestāžu uzturētās identifikācijas sistēmas
internetbanku identifikācijas risinājums
personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID)
Visi iepriekš minētie līdzekļi
Ko nodrošina elektroniskā identifikācija?
Personas atpazīšanu elektroniskajā vidē
Iespēju saņemt personalizētus pakalpojumus elektroniskā veidā
Iespēju apskatīt personisku informāciju par sevi
Visi augstāk minētie
Kurš apgalvojums par e-adresi ir patiess? (iespējamas vairākas atbildes)
e-adrese ir unikāls e-pasts katram Latvijas iedzīvotājam, kurā turpmāk būs iespējams veikt saziņu ar valsts iestādēm
e-adrese obligāti jāizmanto visās valsts un pašvaldību iestādēs
e-adrese digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv, kas nodrošina iespēju sūtīt un saņemt dokumentus valsts iestādēm neatkarīgi no personas atrašanās vietas
iedzīvotājiem e-adresei obligāti jāpiesakās līdz 2019. gada 1. jūnijam
Vai pašvaldības iestādei ir obligāti jāpieņem un jāatbild uz e-pastā sūtītu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu?
Tikai tad, ja pašvaldībai ir pieejama attiecīgā programma iesnieguma atvēršanai
Obligāti jāpieņem un jāapstiprina iesnieguma saņemšana
Tikai tad, ja pašvaldības darbiniekiem ir drošs elektroniskais paraksts
Nav obligāti
Vai esi uzņēmējs/pašnodarbinātais un Tu vēlies uzzināt vairāk par e-pakalpojumu izmantošanas iespējām?
Vārds Uzvārds
Telefona numurs
E-pasts
{"name":"E-pakalpojumu un e-paraksta izmantošana uzņēmējdarbībā", "url":"https://www.quiz-maker.com/QHO1FIM","txt":"Pārbaudi savas zināšanas!","img":"https://cdn.poll-maker.com/15-631367/fb2.jpg?sz=1200-00000000000950005300"}
Powered by: Quiz Maker